Regulamin

Cześć!

Zanim zapytasz mnie o ofertę, pozwól, że przedstawię krótki regulamin bazujący na najczęściej zadawanych pytaniach.

  1. Przede wszystkim w dziedzinie, w której pracuję, cena usługi jest bardzo ruchoma i zależy od mnóstwa czynników. Ceny, które widzisz poniżej są cenami orientacyjnymi. Wszelkie szczegóły ustalamy przy planowaniu sesji zdjęciowej.
  2. Zdjęcia oddaję w formie cyfrowej. Jednak jeśli istnieje taka potrzeba, za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydruku fotografii.
  3. Każde oddane przeze mnie zdjęcie zostaje poddane obróbce graficznej. Wykonując ją, kieruję się naturalnością i podkreśleniem urody danej osoby lub produktu. Nie wykonuję usług retuszu jak np. wyszczuplanie, wydłużanie nóg, bądź zmiana rysów twarzy.
  4. Przy większej ilości zdjęć istnieje możliwość negocjacji ceny.
  5. Podana cena to wartość brutto. Do ceny jednak należy doliczyć ewentualne koszty dojazdu.

 

RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Sylwia Wiśniewska.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;